Jeżeli masz pytanie, potrzebę rozmowy, czy potrzebna pomoc to śmiało napisz.

email: kapucynilubartow@wp.pl

br. Paweł Działa OFMCap