Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą (15 stycznia 2017r.)

 

Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić”– pod tym hasłem będzie przebiegał, rozpoczynający się w środę, 18 stycznia, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: jutro – świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich; we wtorek – św. Antoniego, opata; a w sobotę, 21 stycznia – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę.

Bratu Sebastianowi serdecznie dziękujemy za czteroletnią posługę zakrystiana w naszym kościele. Decyzją O. Prowincjała zostaje on przeniesiony do klasztoru w Olsztynie. Do naszej wspólnoty zaś przyjdzie br. Henryk Kosmala z Mogilna.

Powstaje grupa dorosłych, mężczyzn i kobiet, którzy chcieliby czytać na Mszach świętych lekcje z Pisma św., śpiewać psalmy responsoryjne oraz pełnić inne posługi. Szczególna zachęta do dawnych lektorów.    Może zgłaszać się także młodzież i dzieci, aby zostać ministrantem, śpiewać w scholi dziecięcej, czy też wstąpić do wspólnoty oazowej. Zapisy po Mszy świętej w zakrystii.                                                       Tam dostępna jest także prasa katolicka.